Author = Hamid Mir Mohammad Sadeghi
Optimization of Taq DNA polymerase enzyme expression in Escherichia coli

Volume 2012, October, October 2012, Pages 1-4

Fateme Moazen; Ali Rastegari; Sayed Mehdi Hoseini; Mojtaba Panjehpour; Mehran Miroliaei; Hamid Mir Mohammad Sadeghi